Interpelacje Radych Miasta:
Zakres: Interpelacje z 2007 roku
 • Interpelacja: Andrzej Burnat / 2007-03-27 / 149
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. wysyła swoim lokatorom zawiadomienia o dodatkowej płatności za zużycie zimnej wody będącej zdaniem spółki niedopłatą z całego roku 2006, pomimo wcześniej wystawianych comiesięcznych faktur (uregulowanych w terminie). Proszę o podanie podstawy prawnej, która pozwala na stosowanie w/w praktyki oraz podanie informacji za kogo mają płacić w tym przypadku.
 • Interpelacja: Elżbieta Gapińska / 2007-03-27 / 148
  Przedmiot, temat interpelacji: Na jakim etapie (proszę o informację o aktualnym stanie prawno – finansowym) znajdują się planowane do realizacji w tym roku kalendarzowym inwestycje w oświacie, kulturze i sporcie?
 • Interpelacja: Elżbieta Gapińska / 2007-03-27 / 147
  Przedmiot, temat interpelacji:Powstanie w ciągu 2-3 lat ośrodka wychowawczego dla młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka. Rozważenie możliwości przeznaczenia na ten cel planowanej inwestycji oświatowej na ul.Harcerskiej.
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 146
  Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informacje kiedy zostaną przystosowane do osób niepełnosprawnych przychodnie lekarskie na ulicy Wolskiego i Reja. W przypadku przychodni przy ulicy Wolskiego – wykonanie windy (ewentualnie dwóch wind, jak było planowane w latach ubiegłych). Prosze o jak najszybsze podjęcie stosownych działań.
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 145
  Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o uzasadnienie dlaczego z dniem 01.04.2007 r. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podnosi opłaty za wywóz odpadów. Proszę o uzasadnienie i dokładne udokumentowanie tak dużej skali podwyżek tj. o kilkadziesiąt %. Jednocześnie wprowadzone zostały opłaty za gotowość do wykonania usługi tj. w przypadku braku odpadów lub nie udostępnienia pojemnika. Nie robią tego inne firmy funkcjonujące w Płocku, wywożące nieczystości nie wprowadzają opłat za gotowość wywozu)
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 144
  Przedmiot, temat interpelacji: Kiedy jest planowane podjęcie przez Miasto (Komunikację Miejską) kolejnych inwestycji w zakresie uruchomienia następnych tanich stacji paliw.
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 143
  Przedmiot, temat interpelacji:Jakie są zamierzenia i plany w zakresie rozbudowy punktów bezpłatnego internetu. Kiedy powstaną i gdzie kolejne strefy bezpłatnego internetu.
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 142
  Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informacje o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu i kultury (dotyczy podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury i sportu na terenie miasta Płocka. Jakie były kryteria oceny ofert, ile i jakie organizacje złożyły oferty i na jakie kwoty. Którym organizacjom w jakiej wysokości i na jakie inicjatywy zostały przyznane środki. Proszę podać informację, jakie oceny uzyskały poszczególne wnioski. Dlaczego nie są dotrzymywane terminy ogłoszeń w konkursie (ogłoszenie wyników, podpisanie umów itd.)
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 141
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat budowy stacji paliw przy CH Auchan oraz przy zbiegu ulic Granicznej i Wyszogrodzkiej.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 140
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 139
  Przedmiot, temat interpelacji: 1. Proszę o podanie przyczyn, z powodu których nie została przedłużona umowa z Prezesem PPPT Krzysztofem Lewandowskim (pomimo pozytywnej oceny działalności PPPT przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy).
 • Interpelacja: Tomasz Maliszewski / 2007-03-27 / 138
  Przedmiot, temat interpelacji: Dot. zakupu TELEBIMU.
 • Interpelacja: Tomasz Maliszewski / 2007-03-27 / 137
  Przedmiot, temat interpelacji: Dot. organizacji treningów klubu pływackiego w MZOS po zamknięciu pływalni „Podolanka”.
 • Interpelacja: Magdalena Lewandowska / 2007-03-27 / 136
  Przedmiot, temat interpelacji: w sprawie współfinansowania budowy lub naprawy urządzeń na istniejących placach zabaw osiedla: Łukasiewicza, Tysiąclecia, Dobrzyńska, Winiary.
 • Interpelacja: Elżbieta Podwójci - Wiechecka / 2007-03-27 / 135
  Przedmiot, temat interpelacji: Jakie zostały podjęte działania w celu przyznania Orderu Orła Białego druhowi Wacławowi Milke? Czy odpowiednie dokumenty zostały przekazane do kapituły i kiedy?
 • Interpelacja: Elżbieta Podwójci - Wiechecka / 2007-03-27 / 134
  Przedmiot, temat interpelacji: Podjęcie stosownych działań, w celu usunięcia licznych zanieczyszczeń obok górki saneczkowej, tereny te toną w brudzie.
 • Interpelacja: Elżbieta Podwójci - Wiechecka / 2007-03-27 / 133
  Przedmiot, temat interpelacji: Zobowiązanie służb weterynaryjnych do przeprowadzenia analizy możliwości usunięcia niebezpiecznych kleszczy w obrębie miasta.
 • Interpelacja: Eryk Smulewicz / 2007-03-23 / 132
  Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do złożonej interpelacji w dniu 14.03.2007 r. odpowiedzi z dnia 19.03.2007 r. proszę o wyrównanie i poprawę ulicy Górnej na osiedlu Wyszogrodzka (poprawa i wyrównanie nawierzchni).
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 131
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ujęcie w planach inwestycyjnych możliwości wybudowania chodnika w ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z drogami dojazdowymi do nowego mostu.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 130
  Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informację, na jakim etapie jest realizacja budowy przedszkola na osiedlu Radziwie. Na kiedy przewidywane jest oddanie do użytku mieszkańców tej placówki?
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 129
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację w jakim terminie przewidywane jest zakończenie budowy ulicy Stoczniowej?
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 128
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, w jakim terminie planowana jest przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do drugiego przejazdu kolejowego?
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 127
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej (przy sklepie PSS Społem).
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 126
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o sprawdzenie i naprawę zasięgu działania internetu z przekaźnika zainstalowanego w Szkole Podstawowej nr 5 na Radziwiu.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 125
  Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę (w ramach okresu gwarancyjnego) nawierzchni ulicy Osiedlowej – na odcinku nowo powstałym w 2005 roku zaobserwowano kilkanaście pęknięć asfaltu.