Interpelacje Radnych Miasta:
Zakres: czerwiec 2003
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-06-26
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta Płocka. Zlikwidowanie zadolenia przy posesji Nr 52 i przystanku oraz odprowadzenie wody.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykonanie chodników do przejścia na przystanek KM przy ul. Piłsudskiego przy Cotex-sie.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wydanie informatora z aktualnymi telefonami, nazwami wydziałów, osób na stanowiskach dyrektorów i kierowników Urzędu Miasta Płocka, jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Miasta Płocka.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykaz przetargów jakie były ogłoszone w 2003r przez: - Urząd Miasta Płocka - jednostki budżetowe UM - zakłady budżetowe UM. Bardzo proszę aby wykaz zawierał informacje: 1. Data przetargu 2. Tytuł zadania przetargowego 3. Czy przetarg został rozstrzygnięty 4. Na jaką kwotę został rozstrzygnięty dany przetarg 5. Data zakończenia zadania na które została podpisana umowa 6. Wykonawca danego zadania.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 150.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Płocku ul. Piaska 5.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykaz osób, które zostały zatrudnione od listopada 2002 r. w - Urzędzie Miasta Płocka - Zakładach budżetowych UM - Jednostkach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM - Spółkach gdzie Gmina Płock posiada udziały a w chwili zatrudnienia osoby nie były zameldowane w Płocku. Jakie to stanowiska?
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Proszę o wykaz osób zatrudnionych od listopada 2002 w - Urzędzie Miasta - Jednostkach budżetowych UM - Zakładach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM na umowę zlecenie i umowę o dzieło.
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
  Wnoszę o wprowadzenie do programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego zad. Budowa łącznika ul. Jesiennej z ul. Piłsudskiego (ok. 50 m).
 • Interpelacja: Małgorzata Rybicka / 2003-06-26
  wyznaczenie przez U.M.Pł. publikatora w celu przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o programach i zasadach dofinansowania ich.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o nadesłanie kopii do NSA z uwagi na podjęcie Uchwały dające upoważnienie Prezydentowi do uzupełnienia skargi i dokumentów.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-24
  Proszę o kopię dokumentu (umowy) na zakup sprzętu sportowego – wyposażenia stadionu przy ul. Kochanowskiego . Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Proszę o załączenie SIW2 i kopii ważnych ofert firm uczestniczących w przetargu. Przedmiotem mojej interpelacji są środki finansowe które przekazane zostały dla miasta w roku ubiegłym przez Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie .
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o informację nt. organizacji roku w przedszkolach miejskich. Szczególnie interesują mnie koszty funkcjonowania przedszkoli: na Winiarach, Kazimierza Wielkiego dwóch przedszkoli oraz na ul. Kościuszki. Czy żłobek miejski na Podolszycach – zgodnie z wypowiedzią w prasie / Gazeta Wyborcza/ miał być zlikwidowany całkowicie i przeznaczony na Przedszkole Miejskie.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-26
  Wnoszę o nadesłanie informacji nt. ilości/ szczegółowy wykaz – przedmiotu przetargu, kwoty i firmy bądź osób z którymi podpisano umowę. Należy podać zastosowany tryb . Wykaz proszę przekazać wszytskich przetargów w okresie od 1.01.2003 do 15.06.2003.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-06-24
  Wnoszę o przekazanie szczegółowej informacji nt. organizacji fitnessu i innych form rekreacji na obiekcie Podolanka . Szczególnie interesuje mnie kto wygrał przetarg na organizację i wynajem pomieszczeń na obiekcie / czy wynajęte zostały wszystkie, na jakie formy rekreacji i za jaką kwotę? Ile firm brało udział w przetargu?
 • Interpelacja: Jacek Szubstarski / 2003-06-26
  Ruch kołowy w obrębie rynku starego m.Płocka.
 • Interpelacja: Zygmunt Buraczyński / 2003-06-26
  Ad. 1. Czy jest prawdą iż wpłynął wniosek do Pana Prezydenta o odwołanie dyr. Płockiej Orkiestry Symfonicznej Pana Jacka Bonieckiego oraz z złożono wniosek o powołanie na to stanowisko Pana Adama Mieczykowskiego. Ad. 2. Proszę o przedstawienie projektu oraz podanie podstaw prawnych powołania „szkoły talentów”. - Czy będzie to nowa placówka, - Kto będzie organem założycielskim.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2003-06-24
  Lokalizacja i wykonanie mini – targowiska przy ul. Armii Krajowej na działkach zaproponowanych przez Zarząd Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ w piśmie z dn. 28.04.2003 r.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2003-06-24
  W sprawie powstania na osiedlu Podolszyce Północ Komisariatów Policji.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
  Proszę o informacje związane z inicjatywą wybudowania chodnika obok „Stanisławówki” (od Al.Jachowicza do ul. Lasockiego) – jaki jest haromonogram prac (plany).
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-23
  Bardzo proszę o jak najszybsze informacje dotyczące inicjatywy „FORUM DLA PŁOCKA” (zasady powołania, funkcjonowania i planów).
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-06-09
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta. Zastępstwo Lekarza Rodzinnego w Ośrodku w Górach.
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-06-09
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta. Przedłużenie linii i przystanku Nr 2.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-06-05
  W sprawie wstrzymania budowy kolejnego hipermarkietu w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
  Jaki jest stan prac nad poszerzeniem bazy lokalowej LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-06-03
  Proszę o wycięcie 32 drzew (topole) z ulicy Mickiewicza (od ul. Obrońców Płocka).