Interpelacje Radych Miasta:
Zakres: czerwiec 2019 rok