Kadencja 2010 - 2014
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miasta

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

 

 1. Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 07.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 2. Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.01.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.02.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 3. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 16.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 01.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 4. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 5. Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji  w dniu 24.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 6. Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 16.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 7. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 14.03.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.03.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 10.02.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 21.03.2011 r.
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.03.2011 r.
  3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24.03.2011 r.
  4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 23.03.2011 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 9. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.03.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 11.04.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 10. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 29.03.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 31.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 11. Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.04.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 31.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 12. Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 07.03.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.04.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 13. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.03.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 30.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 14. Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 18.04.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 30.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 15. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 30.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 16. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.03.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji  w dniu 26.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 17. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.04.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji  w dniu 26.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 18. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.03.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 19. Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 13.04.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 20. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.04.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
       1) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 15.04.2011 r.,
       2) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12.04.2001 r.
             i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 21. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 12.04.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 24.05.2011 r.,
            2) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 23.05.2001 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 22. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 05.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.05.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 23. 1.Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 30.05.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 24. Protokół Nr 5/2011 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 21.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 25. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji  w dniu 21.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 26. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji  w dniu 07.07.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 27. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 28. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 08.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 01.07.2011 r.
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 27.06.2011 r.
  3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 21.06.2011 r.
  4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 22.06.2011 r.
  5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21.06.2011 r.
  6) Komisji Kultury, Sportu i Turystki w dniu 20.06.2011 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 29. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 08.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu
  1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 07.07.2011 r.
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 07.07.2011 r.
  3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 06.07.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 30. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 31. Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 24.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.06.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 32. 1.Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 33. Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 07.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 34. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 07.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 17.08.2011 r.
            2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 17.08.2011 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 35. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 17.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
             1) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 25.08.2011 r.
             2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.08.2011 r.
             i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 36. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 22.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 37. Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 06.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 38. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 39. Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 04.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 40. Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 41. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 01.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 42. Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 43. Protokół Nr 8/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 44. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 45. Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 01.07.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 46. Protokół Nr 15/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.08.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 47. Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 48. Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 24.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 49. Protokół Nr 8/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 50. Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 51. Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.08.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 52. Protokół Nr 16/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 53. Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.09.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 54. Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.09.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 55. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 56. Protokół Nr 8/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.09.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 57. Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.10.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 58. 1. Protokół Nr 17/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 224.10.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 59. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.10.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 60. Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.10.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 61. Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.10.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 62. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.10.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 63. Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.10.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 64. Protokół Nr 18/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 65. Protokół Nr 15/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 66. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 67. Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 68. Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 69. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 03.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 70. Protokół Nr 15/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 71. Protokół Nr 16/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 29.11.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 72. Protokół Nr 21/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 22.12.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2011 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 73. Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.12.2011r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 30.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 74. Protokół Nr 18/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 75. Protokół Nr 17/2011 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 76. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 77. Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 78. Protokół Nr 18/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 79. Protokół Nr 19/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 29.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.01.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 80. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 30.01.2012 r.
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 26.01.2012 r.
  3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 25.01.2012 r.
  4) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 24.01.2012 r.
  5) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 23.01.2012 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 81. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 08.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 16.01.2012 r.
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 30.01.2012 r.
  3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 26.01.2012 r.
  4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 25.01.2012 r.
  5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 24.01.2012 r.
  6) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 23.01.2012 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 82. Protokół Nr 23/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 30.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 83. Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 84. Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 85. Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 23.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 86. Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 24.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 87. Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 16.01.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 88. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.12.2011 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 89. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 01.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 27.02.2012 r.
            2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 23.02.2012 r.
            3) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21.02.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 90. Protokół Nr 26/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 91. Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 92. Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 22.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 93. Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 94. Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 95. Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 96. Protokół Nr 23/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 28.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.03.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 97. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 09.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 26.03.2012 r.
            2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.03.2012 r.
            3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 21.03.2012 r.
            4) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 20.03.2012 r.
            5) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19.03.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 98. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 14.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 26.03.2012 r.
            2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.03.2012 r.
            3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 21.03.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 99. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 100. Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 101. Protokół Nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 102. Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 103. Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 104. Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 105. Protokół Nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 11.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 106. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 09.02.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.04.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 107. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 14.03.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
            1) Komisji Rewizyjnej w dniu 11.04.2012 r.
            2) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16.04.2012 r.
            3) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 17.04.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 108. Protokół Nr 30/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 109. Protokół Nr 27/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 110. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 111. Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 18.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 112. Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 113. Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 114. Protokół Nr 27/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.05.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 115. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 12.04.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 14.05.2012 r.
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.05.2012 r.
  3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 23.05.2012 r.
  4) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 25.05.2012 r.
  5) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21.05.2012 r.
  6) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 22.05.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 116. Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.06.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 117. Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.06.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 118. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 11.06.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 119. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 26.06.2012 r.
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 25.06.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 120. Protokół Nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 04.07.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 121. Protokół Nr 27/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 20.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 04.07.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 122. Protokół Nr 31/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.07.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 123. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 05.07.2012 r.
  2) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 04.07.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 124. Protokół Nr 31/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 125. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 04.07.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 126. Protokół Nr 34/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 127. Protokół Nr 32/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 128. Protokół Nr 33/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 05.07.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 129. Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 130. Protokół Nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 03.07.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 131. Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.05.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 132. Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 133. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 02.07.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 23.08.2012 r.
  2) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20.08.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 134. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 27.08.2012 r.
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24.08.2012 r.
            i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 135. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21.08.2012 r.
  2) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20.08.2012 r.
 136. Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 22.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 137. Protokół Nr 36/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.09.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 138. Protokół Nr 34/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.09.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 139. Protokół Nr 26/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.09.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 140. Protokół Nr 26/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.09.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 141. Protokół Nr 33/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.08.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 15.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 142. Protokół Nr 34/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 15.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 143. Protokół Nr 30/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 144. Protokół Nr 35/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 09.07.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 145. Protokół Nr 38/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 146. Protokół Nr 36/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 147. Protokół Nr 37/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 148. Protokół Nr 27/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 149. Protokół Nr 27/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 150. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 11.09.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.10.2012 r.
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 25.10.2012 r.
 151. Protokół Nr 35/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 15.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 152. Protokół Nr 31/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 24.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 153. Protokół Nr 39/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 154. Protokół Nr 38/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 155. Protokół Nr 39/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 156. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 157. Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.10.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 158. Protokół Nr 36/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 159. Protokół Nr 32/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 160. Protokół Nr 40/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 161. Protokół Nr 42/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 13.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 162. Protokół Nr 40/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 163. Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 164. Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 165. Protokół Nr 30/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.12.2012 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 166. Protokół Nr 38/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 167. Protokół Nr 34/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 10.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 168. Protokół Nr 35/2012 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 169. Protokół Nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 170. Protokół Nr 42/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 171. Protokół Nr 31/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 172. Protokół Nr 32/2012 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.01.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 173. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.12.2012 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 14.01.2013 r.,
  2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.01.2013 r.,
  3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24.01.2013 r.,
  4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 23.01.2013 r.,
  5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 22.01.2013 r.,
  6) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21.01.2013 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 174. Protokół Nr 39/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 175. Protokół Nr 36/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 176. Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 177. Protokół Nr 43/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 178. Protokół Nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 179. Protokół Nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.01.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.02.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 180. Protokół Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 11.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 181. Protokół Nr 37/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 20.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 182. Protokół Nr 45/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 183. Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 184. Protokół Nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 185. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.03.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 186. Protokół Nr 41/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 11.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 08.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 187. Protokół Nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 20.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 188. Protokół Nr 46/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 189. Protokół Nr 45/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 190. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 191. Protokół Nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.03.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.04.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 192. Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 193. Protokół Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 22.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 194. Protokół Nr 48/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 195. Protokół Nr 36/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 196. Protokół Nr 37/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 197. Protokół Nr 48/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.05.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.06.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 198. Protokół Nr 47/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
  2. Protokół Nr 50/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 199. Protokół Nr 42/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 200. Protokół Nr 51/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 201. Protokół Nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 202. Protokół Nr 39/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 11.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 203. Protokół Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.08.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 204. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
              1) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.08.2013 r.
              2) Komisji Rewizyjnej w dniu 19.08.2013 r.
              i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 205. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
             1) Komisji Rewizyjnej w dniu 19.08.2013 r.,
             2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 26.08.2013 r.,
             3) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22.08.2013 r.,
             4) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 21.08.2013 r.,
             5) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 20.08.2013 r.,
             6) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26.08.2013 r.
             i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 206. Protokół Nr 48/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 207. Protokół Nr 49/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 26.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 208. Protokół Nr 51/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 209. Protokół Nr 43/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 210. Protokół Nr 52/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 211. Protokół Nr 39/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 212. Protokół Nr 41/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 26.08.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.09.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 213. Protokół Nr 50/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 214. Protokół Nr 53/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 215. Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 18.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 216. Protokół Nr 54/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 217. Protokół Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 218. Protokół Nr 41/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 219. Protokół Nr 42/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.10.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 220. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 11.09.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 14.10.2013 r.,
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24.10.2013 r.,
  3) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 28.10.2013 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 221. Protokół Nr 52/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 222. Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 223. Protokół Nr 45/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 224. Protokół Nr 56/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 225. Protokół Nr 42/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 226. Protokół Nr 43/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 21.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.11.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 227. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 14.10.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
              1) Komisji Rewizyjnej w dniu 13.11.2013 r.,
              2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 21.11.2013 r.,
              3) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 25.11.2013 r.
              i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 04 kwietnia 2011, godzina 15:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 378
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 30 grudnia 2013, godzina 14:58
 • Historia aktualizacji

 • 30 grudnia 2013, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2013, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  27 listopada 2013, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  29 października 2013, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  25 września 2013, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2013, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2013, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2013, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  07 maja 2013, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  27 marca 2013, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  28 lutego 2013, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2013, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2012, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  28 listopada 2012, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  30 października 2012, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  28 września 2012, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  27 września 2012, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2012, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  11 lipca 2012, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2012, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  29 maja 2012, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2012, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  28 marca 2012, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  01 marca 2012, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  01 lutego 2012, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  27 grudnia 2011, godzina 16:28 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2011, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  27 października 2011, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  12 października 2011, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  21 września 2011, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  12 lipca 2011, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 14:46 Aktualizacja danych