WSK-02. Utrzymanie zieleni wraz z wysoką zielenią przydrożną.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących konserwacji terenów zieleni

Zgłoszenia i uwagi dotyczą konserwacji zieleni w pasach drogowych ulic, zieleńców, placów, parków, Skarpy Wiślanej tj.:
–  koszenia i grabienia trawników,

- koszenia łąk kwietnych,

– pielęgnacji drzew na terenach gminnych i Skarbu Państwa polegającej min. na usuwaniu: odrostów, suchych drzew, złomów i wywrotów drzew oraz cięciu technicznym (są to cięcia polegające na likwidacji lub łagodzeniu zagrożeń i kolizji drzew z różnymi urządzeniami technicznymi lub architekturą) i cięciu przyrodniczym tj. prześwietlającym, sanitarnym, korygującym i odmładzającym itp.,
- pielęgnacji krzewów na terenach gminnych i Skarbu Państwa polegającej m.in. na cięciu krzewów i formowaniu żywopłotów, usuwaniu suchych roślin itp.,

- prowadzenia spraw związanych z walką ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenach Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa,

- prowadzenia spraw związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego,

- prowadzenia spraw dotyczących bieżącego utrzymania zieleni wysokiej na terenach administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy,  realizacja interwencji poprzez zlecenie wykonania prac w terenie właściwemu podmiotowi

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową - Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Utrzymania Czystości i Zieleni, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI:  Wydział Spraw Komunalnych, Referat Utrzymania Czystości i Zieleni

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1.  Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 379
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 kwietnia 2022, godzina 15:21
 • Historia aktualizacji

 • 14 kwietnia 2022, godzina 15:21 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:52 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 16:35 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:16 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2004, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  27 maja 2004, godzina 11:02 Aktualizacja danych