UCHWAŁA Nr 768/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka prowadzonych przez, inne niż miasto Płock organy - osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwałą nr 22.339.2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały nr 768/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka prowadzonych przez, inne niż miasto Płock organy - osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności w części uchwały nr 768/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka prowadzonych przez, inne niż miasto Płock organy - osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, tj. § 1 pkt 6, § 2 ust. 5, ust. 7 i ust. 8, § 3 ust. 4 i ust. 5, § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 załącznika do uchwały, pn. REGULAMIN USTALAJĄCY TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI dla jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka prowadzonych przez inne niż miasto Płock organy - osoby prawne lub fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz części IV załącznika nr 1 do Regulaminu w zakresie oświadczenia o treści, cyt. „Oświadczam, że znane mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)”, z powodu istotnego naruszenia art. 26 ust. 2 i ust. 4, art. 36, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), a także § 134 i § 135 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 26 sierpnia 2022, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 808
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 10 października 2022, godzina 10:18
  • Historia aktualizacji

  • 10 października 2022, godzina 10:18 Aktualizacja dokumentu
    26 sierpnia 2022, godzina 10:03 Aktualizacja dokumentu