UCHWAŁA Nr 411/XXIV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 października 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 29 października 2020, godzina 16:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 650
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 października 2020, godzina 16:21
  • Historia aktualizacji

  • 29 października 2020, godzina 16:21 Aktualizacja dokumentu