UCHWAŁA Nr 410/XXIV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 października 2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 29 października 2020, godzina 16:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 388
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 października 2020, godzina 16:20
  • Historia aktualizacji

  • 29 października 2020, godzina 16:20 Aktualizacja dokumentu