Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LIX - Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka