Informacja O Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka Za I Półrocze 2011 Roku
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia NR 785/2011 Prezydenta Miasta Płocka z Dnia 31 Sierpnia 2011 roku

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia NR 785/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z Dnia 31 Sierpnia 2011 rokuInformacja
O Przebiegu Wykonania Budżetu
Miasta Płocka
Za I Półrocze 2011 Roku


Część Tabelaryczna

Załącznik Nr 1 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 2 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Załącznik Nr 2a - WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Załącznik Nr 2b - WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 6 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 - WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 - WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 10 - PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 11 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

Załącznik Nr 12 - WYKONANIE ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKUCzęść Opisowa

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA OGÓLNEGO WYKONANIA BUDŻETU

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW - Str. 111 - 122

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHInformacja O Kształtowaniu Się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock, W Tym O Przebiegu Realizacji Przedsięwzięć, O Których Mowa W Art. 226 Ust. 3 Ustawy Z Dnia 27 Sierpnia 2009 r. O Finansach Publicznych

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSCH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - Str. 23

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I p 2011


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 08 września 2011, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 550
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 września 2011, godzina 10:44
  • Historia aktualizacji

  • 08 września 2011, godzina 10:44 Aktualizacja danych