Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boisk szkolnych wielofunkcyjnych oraz zagospodarowania terenu przyległego do boisk w ramach zadania pn.: ,, Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku – budżet obywatelski’’.

Data: 2018-01-11
Dokumenty: