Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku

Data: 2018-01-15
Dokumenty: