Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni Foto w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
UWAGA zmiana terminu składania ofert 29.01.2018

Data: 2018-01-16
Dokumenty: