Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski”.

Data: 2018-01-18
Dokumenty: