Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku”.

Data: 2018-01-23
Dokumenty: