Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany drewnianej nawierzchni mola spacerowego, drewnianej konstrukcji elewacji budynku gastronomicznego zlokalizowanego na molo, zabezpieczenia antykorozyjnego zapory przeciwlodowej oraz filarów i konstrukcji mola spacerowego w Płocku.

Data: 2018-01-30
Dokumenty: