Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 20.02.2018 r., godz. 12.00

Data: 2018-02-01
Dokumenty: