Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2018 roku.

Data: 2018-02-05
Dokumenty: