Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „ Przyjaznych Serc „
przy ul. Krótkiej 6A w Płocku
do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Uwaga: zmiana terminu składania ofert 9 marca 2018

Data: 2018-02-14
Dokumenty: