Wykonanie robót na zadaniu pn: „Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska 5” w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.

Data: 2018-02-14
Dokumenty: