Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 35 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków
komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap IV’’

Data: 2018-02-15
Dokumenty: