Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej
– konstrukcja sceny –
w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
Uwaga - zmiana terminu składania ofert 01.03.2018

Data: 2018-02-19
Dokumenty: