Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze’’.

Data: 2018-02-26
Dokumenty: