Rozbiórkę i budowę budynku komunalnego nr 35 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania ,, Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap IV’’

Data: 2018-03-07
Dokumenty: