Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku”.
Uwaga: Zmianie uległ termin składania ofert na 12.04.2018 r. godz. 12:00

Data: 2018-03-23
Dokumenty: