Wykonanie robót na zadaniu pn: „Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska wraz z dwoma salami na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6”, w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.

Data: 2018-04-06
Dokumenty: