naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

Data: 2018-04-17
Dokumenty: