Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
UWAGA!: Zmiana terminu składania ofert na 21.05.2018 r., godz. 12.00

Data: 2018-05-07
Dokumenty: