Opracowanie operatów wodnoprwanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie:
Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku;
Etap II – operatu wodnoprwanego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.

Data: 2018-06-22
Dokumenty: