Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W - wraz z infrastrukturą techniczną.

Data: 2019-04-18
Dokumenty: