Ogłoszenie o zamówieniu na usługi realizujące przedsięwzięcie rewitalizacyjne pod nazwą „A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”.

Data: 2019-06-25
Dokumenty: