Realizacja usług publicznych w zakresie rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego, poprzez powstanie nowych mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy oraz rozbudowy infrastruktury kulturalno-oświatowej, poprzez budowę nowej siedziby Mediateki dla potrzeb Książnicy Płockiej.

Data: 2019-07-03
Dokumenty: