Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.

Data: 2019-07-11
Dokumenty: