Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich.
WZP.271.1.103.2019.JM

Data: 2019-11-05
Dokumenty: