Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska.

Data: 2020-01-16
Dokumenty: