Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Płock wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów (nakłady są obliczone tylko w przypadku adaptacji strychów) oraz sporządzenie operatów szacunkowych wyceny udziałów w gruncie.

Data: 2020-01-29
Dokumenty: