Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 47 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap VI’’

Data: 2020-02-05
Dokumenty: