Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Małej Szkoły.

Data: 2020-02-21
Dokumenty: