Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”
Zmiana terminu składania ofert

Data: 2020-03-10
Dokumenty: