Wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II piętrze, dwóch szatni w zapleczu sali gimnastycznej w segmencie A budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz czterech szatni w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku.

Data: 2020-03-24
Dokumenty: