UWAGA!Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10. Spotkanie przy ul. Zduńskiej 3 przy wejściu do urzędu.
Prosimy, aby ograniczyć udział do 1 osoby od strony Wykonawcy z zachowaniem zasad sanitarnych -COVID 19.
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap.

Data: 2020-04-21
Dokumenty: