Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (między ul. Zakątek i ul. Pszenna) oraz brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze”.

Data: 2020-04-22
Dokumenty: