Realizacja usług publicznych w zakresie rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego, poprzez powstanie nowych mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, poprzez budowę żłobka miejskiego.

Data: 2020-04-22
Dokumenty: