Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach którego, planowane jest:
1) doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ulicy Chopina 16 (Część I),
2) doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ul. Parkowej (Cześć II),
3) zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5 (Część III).

Data: 2020-05-04
Dokumenty: