Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
związanymi z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej
na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową
5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla
„Trzepowo” w Płocku”

Dokumentacja postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=unijne&id=5415

Data: 2020-05-11
Dokumenty: