Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka projektu modernizacji oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH terenu miasta Płocka.

Data: 2020-05-19
Dokumenty: