ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Data: 2020-05-26
Dokumenty: