Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w następujących częściach:
Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji;
Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji
Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247

Data: 2020-06-08
Dokumenty: