Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ul. Tadeusza Gintera i ul. Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich”

Data: 2020-07-09
Dokumenty: