Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewid. 2030/1, 2032/9, 2032/10 i 2033/1 obręb 0001 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabawa z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej - Budżet Obywatelski”.

Data: 2020-07-10
Dokumenty: